Picture of Admin Ratchaphruek
ประกาศข่าวสารทั่วไป
by Admin Ratchaphruek - Wednesday, 5 May 2010, 05:02 PM
 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดอบรมครูเพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชา ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบ E-learning ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1419 และ 1424